Nödsignal/nödljus för båtar

Om olyckan är framme är det viktigt att du har nödsignaler och nödraketer nära till hands. Observera att vi på grund av säkerhetsskäl inte kan inte skicka ut nödraketer, istället har vi elektriska nödsignaler med garanterad funktionsduglighet och säkerhet. En elektrisk nödsignal (även kallat ett elektriskt handbloss) lyser mycket längre än en pyroteknisk nödsignal - upp till 5 timmar - och ger dig därför en mycket bättre chans att bli upptäckt. Läs mer om reglerna för nödsignaler och handbloss här - och hoppas att du aldrig ska behöva få bruk av dem!