Måsskrämmor/Fågelskrämmor för båtar

Med en effektiv måsskrämma slipper du irriterande och oönskade spillningar från måsar och andra havsfåglar. På MarineOnline.se har vi ett stort utbud på fågelskrämmor som kan användas på olika ställen på båten, exempelvis i ventilationen, båtpresenningen, för montering direkt på antennen och på många fler ställen. Fågelspillningar kan vara farliga för hälsan ombord och kan dessutom förstöra båtens material. Köp redan idag en fågelskrämma och gör livet på båten behagligare.