Barometer för båtar

Med en barometer kan du mäta lufttrycket i hPa (Hectopascal), och få en indikation på kommande väder. Med moderna metoder är en barometer i praktiken överflödig, men den är fortfarande en snygg och helt naturlig del av den maritima miljön.