Marine-AIS för båtar

AIS (Automatic Identification System) används till att sända ut upplysningar om din båts namn, kurs, fart, anropssignal, var båten hör till och flera andra informationer. AIS-data sänds digitalt, så andra fartyg kan se dina data på skärmen. Det är primärt upplysningar som kurs och fart som är intressanta. Med hjälp av dessa två upplysningar kan du lägga om kursen i god tid, så en eventuell förestående kollision kan undgås. Det finns två AIS-klasser – Klass A och klass B. AIS klass A är obligatorisk för större fartyg, medan AIS klass B används av lustbåtar. AIS klass B är frivillig att installera, men eftersom priset gradvist har blivit överkomlig för de flesta, så rekommenderas en AIS för att öka säkerheten.

Det finns VHF-radion med inbyggd AIS. Men en VHF-radio utan AIS kan användas med en AIS-transponder, precis som du kan få dedikerade AIS-mottagare. En transponder och mottagare ser till att du kan sända och motta AIS-data. Därmed kan du säkra att du kan se andra fartyg och att de kan se dig. Här på sidan har vi samlat ett brett urval av AIS-utrustning som ökar säkerheten till sjöss. Du hittar kort sagt allt i AIS-antenner, -transponders och -mottagare här.