AIS-mottagare för båtar

När du seglar, är det viktigt att du kan hålla dig informerad om trafiken omkring dig, så du undgår att komma för nära andra fartyg. Med hjälp av en AIS-mottagare fångar du AIS-data som sänds ut av kommersiella fartyg och lustbåtar omkring dig. På fartyg över 300 bruttoton, fiskbåtar och passagerarskepp ska det alltid finnas en AIS klass A installerad. Så dessa skepp kan du alltid se. På lustbåtar används AIS klass B, men här är användandet av AIS frivilligt. Så du kan därför inte vara säker på att alla lustbåtar har AIS installerat. Men en klass B AIS är lyckligtvis billigare än en klass A. Det gör det billigt att få samma säkerhet som större skepp på din lustbåt.

När du mottar AIS-data, kommer du bl.a. att kunna se andra fartygs kurs och fart på din kartplotter eller på en dator eller surfplatta, där ett sjökort finns installerat. Du kan också se data som fartygets namn och anropssignal, som du kan använda i en nödsituation. Du kan dessutom avläsa information om båtens destination och förvänrad ankomsttid. Så öka säkerheten nu, och börja motta data med en av AIS-mottagarna nedan! Köp online redan i dag.