Brandsläckning för båtar

Produkter för brandsläckning ombord på båtar. En brand kan vara otrolig fara för säkerheten ombord. Därför är det viktigt att varje båt har en brandsäkerhetsutrustning i ordning och reda. På MarineOnline kan du beställa certifierad brandsläckningsutrustning och få den levererad inom loppet av ett par dagar. Var medveten om att en brand kan inträffa lätt och vidta därför alla försiktighetsåtgärder. Som för exempel att ha automatisk brandsläckning i motorrummet eller skumsläckare på lättillgängliga ställen.