VDO instrument för båtar

VDO instrument är mycket efterfrågade bland seglare för dess stora hållbarhet och läsbarhet. MarineOnline.se handhar naturligtvis ett brett utbud av VDO-instrument, som vi dessutom levererar från dag-till-dag i hela Sverige.